Marie Knapová

Marie K 163V roce 2012 jsem absolvovala Taneční konzervatoř v Brně, během studia i po se jsem zúčastnila tanečních a baletních workshopu, účastnila se finále v soutěži Grand Prix Award 2011 Olomouc. Od roku 2012 jsem působila jako členka Divadla štúdia tanca v Banské Bystrici a kde jsem spolupracovala se známými umělci a choreografy slovenského i zahraničního formátu. Vedle umělecké dráhy jsem se dále věnovala také výuce klasického tance pro dospělé a dětské pohybové činnosti, pohybové výuce mentálně a tělesně postižených, výuce jógy a především jako lektorka Pilates metody, kterému se věnuje již několik let.